Nature Sounds with Music 1 - Kasa-Lord SWE

Nature Sounds with Music 1 - Kasa-Lord

För relax, meditation, massage och yoga.

 

 

 

Lyssna på hela albumet här

Musiken kommer att fylla din kropp med tondans i sakta svävande rörelser, likt moln som dröjande dras isär av vinden.

 

 

 

Nature Nature Sounds with Music 1

 

1 Birds By Spa Water

 

2 Winding Down With Happy Birds

 

3 Smooth Birds Singing Spa Ballads

 

4 Relaxed Bird Messenger

 

5 Birds Get Swedish Massage

 

6 Slowly Wag Splendor Wave

 

7 Yoga Birds In the Tree

 

8 Spa Treatments By Birds

 

 

Du behöver musik som känner igen det stillsamma i dig

Återhämtning blir en allt viktigare del av våra moderna liv

Copyright © 2016 Kasa-Lord. All Rights Reserved