Playlists

 

 

 

 

 

Playlists Spotify

Nature Sounds with Music 1

 

This album will fill your body with sound dance in slowly floating movements. Perhaps similar to the light in a solid form that tries to capture the slow tones like clouds in the sky that slowly pulled apart by the wind.

 

 

(In Swedish)

 

Detta album kommer att fylla din kropp med tondans i sakta svävande rörelser. Kanske liknar det ljus i fast form som försöker fånga de långsamma tonerna likt moln på himlen som sakta dras isär av vinden.

 

 

 

Golden Harmony 4

 

On this album the sound palette is painted with muted colors in the lower gamut, which creates a relaxing atmosphere, as to lie down comfortably and safe and let all the world's beautiful paintings slowly sweep past in the twilight.

 

 

(In Swedish)

 

På det här albumet är ljudpaletten målad med dovare färger i det lägre tonregistret vilket skapar en avkopplande atmosfär som att ligga bekvämt och tryggt och låta all världens vackra tavlor sakta svepa förbi i skymningen.

 

 

 

Golden Harmony 3

 

Listen to the music that is full of quiet weightless tones. The sound wind hits your skin and peace of mind takes over more and more.

 

 

(In Swedish)

 

Lyssna på musiken som är fylld av stillhetens tyngdlösa toner. Ljudvinden träffar din hud och sinnesron tar över alltmer.

 

 

You need music that recognize the quiet within you.

 

 

Copyright © 2016 Kasa-Lord. All Rights Reserved