You need music that recognize the quiet within you.

Golden Harmony 5


You will hear peaceful moving melodies that spread like a beautiful scent in a flowering garden.(In Swedish)


Du kommer att få höra stillsamma rörliga melodier som sprider sig som en betagande doft i en blommande trädgård. 


Nature Sounds with Music 1


This album will fill your body with sound dance in slowly floating movements, like clouds that are slowly pulled apart by the wind.


(In Swedish)


Detta album kommer att fylla din kropp med tondans i sakta svävande rörelser, likt moln som sakta dras isär av vinden. 

Golden Harmony 4


On this album the music will entice you into a splendid and subdued salon. You sit comfortably in the soft couch and enjoy the space and the warm colored wall of glass depicting nature outside. The calm is spreading more and more in your body.(In Swedish)


På det här albumet kommer musiken att locka in dig i en vacker och dämpad salong. Du sätter dig bekvämt i den mjuka soffan och njuter av rymden och den varmfärgade glasväggen som har naturen utanför som fond. Snart sprider sig lugnet alltmer i din kropp.