Om Kasa-Lord

Kasa-Lord utvecklar instrumentalmusik för att hjälpa människor att varva ned med musik som är skapad utifrån både modern neurovetenskap och det uråldriga gyllene snittet, (gammal kvot för skönhet, balans och harmoni).

4 viktiga faktorer du påverkas av:

1. Musikens tempo

2. Musikens klangfärg

3. Musikens energi

4. Dina personliga preferenser

Det finns idag många internationella studier som med objektiva mätmetoder visar att ändamålsenlig musik har stora nedvarvande effekter. Däremot har den framgångsrika forskningen inte nått utanför den akademiska världen i någon nämnvärd omfattning.

Med god kunskap inom musikteori och komponering kan vetenskapen i praktiken omvandlas till musikkompositioner med dessa nedvarvande effekter.


Här spelar alltså tempo, klangfärg och energi en avgörande roll. En annan avgörande faktor är att du tycker om musiken du lyssnar på.


Ungefär så här säger forskarna om musikens påverkan, vår musiksmak och hur vi utvecklar den; Vi tenderar att tycka om musik som skapar balans mellan det vi känner igen och det som är nytt, balans mellan det enkla och det komplexa och generellt det som liknar det vi tyckt om tidigare - men inte för likt - helt enkelt därför att detta aktiverar större delar av hjärnan.


Vi behöver musik som känner igen det stillsamma inom oss.

     Återhämtning blir en allt viktigare del av våra moderna liv.


Om det finns en parameter som vi upplever är gemensam för de som använder musik för återhämtning, så är det den harmoni och balans som ”gyllene snittet” skapar. Här kommer vårt samarbete med den svenske pionjären Lars-Eric Unesthål in i bilden.


Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl har under flera årtionden forskat och utvecklat principer och program för personlig utveckling och självträning inom områden som avspänning, motivation, stresshantering och livskvalitet. Forskningen ledde fram till samarbetet med Kasa-Lord och vår specialskrivna musik som utvecklats sedan början av millenniet. 


”Gyllene snittet finner vi överallt i naturen, i människokroppen och inom konst och arkitektur. Inom alla dessa områden står gyllene snittet för harmoni, balans och skönhet. Mänskliga funktioner och kroppsliga processer kan också beskrivas i “gyllene snittet termer” när vi är i balans och harmoni inom oss själva,” enligt Lars-Eric Uneståhl. (Se vidare under fliken ”Uneståhl om GS”).


Neurovetenskapens studier kring vad som skapar nedvarvande musik, kompletteras väl av det vackra formspråk med harmoni och balans, som återfinns i det gyllene snittet.


Eller för att göra en plagiatisk remix på den fantastiske poeten Tomas Tranströmer:

Två tidsepoker närmar sig varandra. Den urgamla med gyllene snittet och den nutida med senaste neuroforskningen. Där de möts uppstår Kasa-Lord-musiken.


När kvällen är din – vilken musik lyssnar du på då?


Konsthistorien är fylld av tankar kring vad som kan vara objektiva värden och vad som är subjektiva bedömningar kring vår uppfattning om skönhet. År 2007 gjorde tre neuroforskare en studie genom att ta bilder på renässans-skulpturer med gyllene snittet proportioner. Försökspersoner fick sedan se originalbilderna med gyllene snittet proportioner och dessutom bilder där proportionen manipulerats (tagits bort) i bildprogram. Man kom fram till i denna forskning att det finns en relativt objektiv grund för vad vi människor anser vara vackert.

I snart 2 500 år har gyllene snittet och dess magiska kvot förundrat intellektuella världen över.Kasa-Lords marknadsledande instrumentalmusik för återhämtning hjälper dig att hitta det lugna inom dig.


Där gyllene snittet och den nutida neuroforskningen möts, där uppstår Kasa-Lord-musiken. 


Den nya kunskapen

Vi ser vår uppgift att informera om den nya kunskapen kring neuroforskningen nästan lika viktig som att leverera den specialkomponerade musiken för den strategiska användningen.


En svensk hjärnforskare uttryckte i en av sina böcker att många principer och uppfattningar i vårt samhälle bygger på rent tyckande som inte är förankrat i någon vetenskap. Det är åsikter, inte fakta. 

Forskaren säger vidare att vi gör väldigt många fel för att vi tror att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt och vi tar inte reda på hur det egentligen ligger till.


Det finns många uppfattningar kring musik inom hälsa och livsstil. Många av dessa är endast åsikter och inte förankrade i den omfattande forskning som finns inom ”musikneurologi”.


Än så länge har den kunskapen tyvärr fått väldigt liten spridning både bland allmänhet och bland de som professionellt använder musik i sin verksamhet, (såsom både musikleverantörer och musikanvändare.)


Låten i ditt huvud blir låten i din kropp.


Vi arbetar för att rätt musik används i rätt syfte. Vila, nedvarvning och återhämtning som vi vanligtvis förknippar med till exempel ett spa, motverkas självklart av musik som är uppvarvande.

Vi har heller aldrig stött på någon medveten spagäst som inte förväntat sig nedvarvande musik vid sitt spabesök.

Genom kunskap, samtal och information skapar vi lösningar som i slutändan gynnar alla, inte minst spagästens hälsa och välbefinnande.


Vi erbjuder även workshops/föreläsningar "Lycklig av rätt musik, säger forskningen”.


I ett konkret forskningsexempel där försökspersonerna själva fick välja favoritmusik - dels ett energigivande musikstycke och dels ett lugnande - visade det sig att den energigivande musiken gav de effekter man förväntat, medan den lugnande inte alls gav lika entydiga resultat. De flesta försökspersonerna hade till och med en lätt ökning av pulsen. De som till exempel valde kärleksballader, fick ofta en högre puls. Vet nutidsmänniskan bättre vad som stimulerar än vad som lugnar? Vi lever idag i ett samhälle med väldigt högt tempo där nedvarvningen sällan prioriteras och vi har säkerligen därför fått en sämre känsla för vad som verkligen gör oss biologiskt nedvarvade. Det behövs vägledning.


Återigen, den nya kunskapen behöver spridas.Tips!

Du kan lyssna på olika sorters musik och enkelt mäta förändringar i puls / blodtryck med användning av pulsmätare / blodtrycksmätare som finns på de flesta apotek, eller bara genom att använda ett armbandsur och finger-på-din-handled-metoden för att mäta pulsen. Viss musik kommer att höja mätresultaten och annan musik att sänka dem.
Kasa-Lord vill:

- göra den nya kunskapen tillgänglig utanför den akademiska världen.

- vara med och bygga en friskare värld.Musik kan dessutom få oss att inse hur lika vi människor är, vilket skapar tolerans och förståelse för varandras olikheter, oavsett om det gäller kön, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.