Golden Harmony 4 - Kasa-Lord

Den specialkomponerade musiken för nedvarvning från Kasa-Lord använder olika ljudpaletter inom ramen för den forskning - i synnerhet neuroforskningen - som finns på musikområdet. 


Lyssna på hela albumet här

Du behöver musik som känner igen det stillsamma i dig

     Återhämtning blir en allt viktigare del av våra moderna liv

Golden Harmony 4


1 The Soul Of Solace

2 Chill Out In Minor Key

3 Music Piece Of Ease

4 Use Your Euphoria

5 Serenade Of Serenity

6 Being In Well-Being

7 Tree Trunk In Tranquility

8 Wear Your Wellness Well

9 You Do Your Yoga

10 Quite Quiet