Nature Sounds with Music 1 - Kasa-Lord

För relax, meditation, massage och yoga.
Lyssna på hela albumet här

Musiken kommer att fylla din kropp med tondans i sakta svävande rörelser, likt moln som dröjande dras isär av vinden.
Nature Nature Sounds with Music 1


1 Birds By Spa Water


2 Winding Down With Happy Birds


3 Smooth Birds Singing Spa Ballads


4 Relaxed Bird Messenger


5 Birds Get Swedish Massage


6 Slowly Wag Splendor Wave


7 Yoga Birds In the Tree


8 Spa Treatments By Birds


Du behöver musik som känner igen det stillsamma i dig

     Återhämtning blir en allt viktigare del av våra moderna liv