Playlists Spotify


Kasa-Lord - ALL SONGS! Updated with new releases. 


This playlist gives you constant access to all musical works published by Kasa-Lord.Kasa-Lord - ALLA LÅTAR! Uppdateras med nya utgivningar.


Denna spellista ger dig ständig tillgång till alla musikverk som utgivits av Kasa-Lord.


Golden Harmony 5


You will hear peaceful moving melodies that spread like a beautiful scent in a flowering garden.(In Swedish)


Du kommer att få höra stillsamma rörliga melodier som sprider sig som en betagande doft i en blommande trädgård.Nature Sounds with Music 1


This album will fill your body with sound dance in slowly floating movements. Perhaps similar to the light in a solid form that tries to capture the slow tones like clouds in the sky that slowly pulled apart by the wind.(In Swedish)


Detta album kommer att fylla din kropp med tondans i sakta svävande rörelser. Kanske liknar det ljus i fast form som försöker fånga de långsamma tonerna likt moln på himlen som sakta dras isär av vinden.
Golden Harmony 4


On this album the sound palette is painted with muted colors in the lower gamut, which creates a relaxing atmosphere, as to lie down comfortably and safe and let all the world's beautiful paintings slowly sweep past in the twilight.(In Swedish)


På det här albumet är ljudpaletten målad med dovare färger i det lägre tonregistret vilket skapar en avkopplande atmosfär som att ligga bekvämt och tryggt och låta all världens vackra tavlor sakta svepa förbi i skymningen. 
Golden Harmony 3


Listen to the music that is full of quiet weightless tones. The sound wind hits your skin and peace of mind takes over more and more.(In Swedish)


Lyssna på musiken som är fylld av stillhetens tyngdlösa toner. Ljudvinden träffar din hud och sinnesron tar över alltmer. You need music that recognize the quiet within you.